Kuidas käib meil autorent

Kuidas me töötame:

Rendi vajadus – kontakt meie esindusega läbi telefoni või e-maili – sobiva auto leidmine perioodiks (väike/suur, manuaal/automaat,sinine/punane/hall, jne.) – broneering või kohaletoimetus / lepingu sõlmimine ja tasumine – rendiperiood – kokkulepitud kohas auto tagastamine – lepingu lõpetamine ja tagatisraha tagastus.

Idea  Arrow  phone_image  Arrow AgreementArrow   Driving

BRONEERIMINELEPINGU SÕLMIMINEAUTO ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINERENDIPERIOODKILOMETRAAZKINDLUSTUSMURED

BRONEERIMINE

Auto broneerimine on vajalik selleks, et  Teile vajalikul ajal oleks Teile sobilik auto olemas eelnevalt kokkulepitud kohas. Et saada kindlust, et ka klient tuleb kokkulepitud ajal ja autot ei hoita ilma asjata, võetakse broneerimistasu, mis arvestatakse rendi tasumisel kui ettemaksu. Näiteks rendi tasu on kokku 100,- EUR ja kokkulepitud broneering on 20% ehk 20,- EUR. Broneeringu tegemiseks tuleb 20,- EUR üle kanda esindaja antud kontole. Tasuda jääb veel 80,- EUR . Juhul kui klient ei soovi kokkulepitud ajal autot, jääb broneerimistasu ettevõttele, mis hoidis kokkulepitud autot kliendile.

Esiteks veendu et auto, mida  soovid broneerida oleks vaba. Selleks kontakteeru Sulle sobiva piirkonna esindajaga. Andke talle teada soovitud kuupäevadest ja kui on teada ka kellaajad ja kohad, kus soovitakse auto kätte saada ja tagastada, siis ka need.

Esindaja saadab info broneerimiseks tehtava summa ja arveldusarve numbri kuhu summa üle kanda. Tavaliselt on see 20…50% rendisummast. Tasutud broneeringu summa arvestatakse rendisumma tasumisel osalise ettemaksuna rendisummast.

NB ! KUI TE EI TASU BRONEERINGU ARVET ÕIGEAEGSELT, ON ANTUD SÕIDUK VABA KELLEGI TEISE POOLT BRONEERINGU TEGEMISEKS. ST. KUI TEIE EI KANNA BRONEERIMISTASU KOHESELT ÜLE VÕIB KEEGI TEIST ETTE JÕUDA. Sellisel juhul kantakse Teile broneerimistasu tagasi. Loomulikult teeme kõik selleks, et sellist asja ei juhtuks, kuid hooaegadel on nõudlus suur ja eesmärk on ikkagi autod liikumas hoida.

LEPINGU SÕLMIMINE:

Lepingu sõlmimine toimub tavaliselt auto üleandmisel. Esindajal, kes auto toob, on eeltäidetud lepingu blankett, millel täidetakse kliendi andmed, rendiperiood ja tasud, vajadusel ka eritingimused. Lepingu sõlmimiseks peab olema kehtiv juhiluba antud sõidukile (B-kategooria). Vajadusel võidakse küsida ka teist isikut tõendavat dokumenti (ID kaart, pass, vmt.)

Rentnik tasub renditasu ja panditasu ettemaksuna lepingu sõlmimisel. Sobilik on tasuda sularahas ja/või ülekandega. Kui ülekandega, siis peab olema auto üleandmise hetkeks laekunud. Ülekandega tasumiseks väljastame eelnevalt arve, kus on ülekande tegemiseks vajalikud andmed. Ülekandega tasutud panditasu kantakse ka ülekandega tagasi kuni kolme päeva jooksul peale rendi lõppemist.

Renditasu – vastavalt sõidukile ja rendiperioodile – hea oleks elnevalt autot toova esindajaga kokku leppida, et ei tuleks üllatusi

Panditasu – tavaliselt 100,- eur või algaja juht 150,- eur. Panditasu tagastatakse rendilepingu lõpetamisel (kui kõik on autoga korras).

Sõiduki eelnevalt broneerimisel tasuma 20 kuni 50% renditasust. Auto broneerimiseks palun võtke lähima esindusega ühendust, kus soovite autot rentida, et veenduda, et Teie poolt soovitud auto on vaba sel perioodil.

AUTO ÜLEANDMINE ja VASTUVÕTMINE

Auto antakse üle kokkulepitud kohas – klient saab esindusega linnas linna piires auto tasuta enda juurde tellida. Kohaletoodud auto on puhas, tangitud ja tehniliselt korras, varustatud hooajaliselt vajaliku varustusega (talvel talverehvid, jäähari ja kaabits, jne.). Väljaspool esindusega linna palun kokku leppida meie esindajaga auto kohaletoomise tasu. See sõltub kilometraazist, rendiperioodist, jne.

Auto kohaletoimetamine kella 8.00 kuni 20.00 on tasuta. Kell 20.00 kuni 8.00 lisandub 10,- eur

Tagastamine kokkulepitud kohas (ei pea olema sama koht, kus võeti). Samas esindusega linnas, kus võeti, on vastuvõtmine samuti hinna sees. Väljaspool esindusega linna palun kokku leppida esindajaga auto tagasitoomise tasu. Tagastatav auto on kuni 3 päevase rendi korral puhas ja pikema rendi korral seest tolmuimejaga, väljast survepesuga puhastatav. Kui auto vajab keemilist pesu, on tasu 100,-eur-.Kui toote auto mustalt tagasi, siis on rendileandjal õigus 24 tunni jooksul esitada pretentsioone võimalike vigastuste kohta, mis olid varjatud.

RENDIPERIOOD

Meie autod on mõeldud  Auto on tehniliselt korras, tangitud ja kliendi poolset abi ei vaja. Juhul, kui peaks midagi juhtuma või ka kahtlus tekkima (tehnika), siis võtke ühendust auto rentinud esindusega või 24/7 meie autoabi tel. 53 58 3696.

Rentnik kasutab Sõidukit ainult Lepingus kokkulepitud riikides ning vastavalt Sõiduki valmistajatehase kasutusjuhendile, hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ja informeerima rendile andjat tekkinud vigadest esimesel võimalusel ja kõrvaldama tekkinud vead või tagastama sõiduki, järgib liikluseeskirju, ei anna sõiduki juhtimist üle kolmandatele isikutele, ei kasuta sõidukit autospordiks, sõiduks jäärajal, pukseerimiseks või muul eesmärgil, mis ei vasta sõiduki otsesele otstarbele.

KILOMETRAAZ

Eestisiseselt on meie autodel vaba kilometraaz. Riigist väljasõtmisel (kokkuleppelisel) on vaba kilometraaz kuni 500 km päevas ja sealt edasi 0,11 eur/km – st. näiteks kui rent on 5 päevane ja kilometraaz ületab 5 x 500 = 2500 km, siis lisandub ületatud kilomeetrite eest 0,11 eur/km.

KINDLUSTUS

Kõikidel autodel on kohustuslik liikluskindlustus. Liikluskindlustus katab kahjukannatajale tehtud kulud, ehk kui Teie olete süüdi, siis liikluskindlustus katab kahjukannataja kulud, aga Teie peate tasuma enda auto kulud. Eraldi on võimalik võtta lisaks avariikindlustus (CDW) omavastutusega 320,00 eur. St. oma vastutus väheneb kuni 320,00 eur-ni. ehk suurema kahu korral, kui 320,00 eur, Teie tasute 320,00 eur Näit. kriibite kogu auto kõlje ära ja värvitööd maksavad 700,- eur. Teile jääb tasuda 320,00 eur. Samas, ühe tiiva kriipimisel on värvitööde maksumuseks 120,00 – 140,00 eur. Kuna see jääb alla omavastutuse summa, siis tuleb tasuda kogu remondi summa.

MURED

Kõikide murede korral on meie esindused rõõmsalt Teid nõus aitama. Inimestel, kes teevad midagi, ikka juhtub samuti midagi ja me täiesti arvestame sellega. Enamikel juhtudel on mõttekam üle küsida, kui hiljem probleemiga metsa vahel seista ja oodata abi. Ehk küsimuste/murede korral võtke palun koheselt ühendust meie esindustega, on see siis meelest läinud, et mis kütus autosse käib, või arvate, et midagi võib autoga valesti olla purunenud rehvist või kuna tuled on peale jäänud, siis tühjenenud akust rääkimata.

 

Allpool lepingu tagaküljelt üldtingimused.

RENDI ÜLDTINGIMUSED:

1. SÕIDUKI ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

1.1. Rendileandja annab Rentnikule Sõiduki üle kokkulepitud ajal ja kokkulepitud kohas, heas töökorras. Rentnik kontrollib Sõidukit ja teatab Rendileandjale Sõiduki võimalikest nähtavatest vigadest koheselt, mis märgitakse lepingule.

1.2. Sõidukil on Eesti piires vaba kilometraaz. Eestist väljapoole sõites (rendileandjaga kokkuleppeliselt) kehtib kilometraaz 500 km/päev. Selle ületamisel kehtib lisatasu 0,11 eur/km, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

1.3. Rentnik tagastab Sõiduki kokkulepitud ajal ja kohas, samas seisukorras ja kompektsuses, milles ta selle sai, arvestades normaalset kulumist (Sõidukite loomuliku kulumise juhend). Kütus ei sisaldu rendihinnas. Lepingus märgitud kogusest väiksema kütusekogusega auto tagastamisel on rentnik kohustatud tasuma puudu oleva kütuse eest 1,5 kordse hetkel kehtiva turuhinna.

1.3. Kui Sõiduki tagastamine hilineb siis rentnik teeb kõik endast oleneva, et sellest aegsasti teatada, kuid mitte hiljem, kui lepingus olev tagastusaeg. Sõiduki tagastamata ja/või Lepingu pikendamata jätmisel lisandub 2,5 kordne rendipäeva maksumus iga 1 päeva (24 tunni) kohta vastavalt. Hilinenud päeva arvestus arvestatakse iga hilinenud/pikendamata jäetud päeva alustamisel hilinemisel rohkem, kui 19 min.

1.4. Kokku lepitud hilinemise puhul arvestatakse iga alustatud hilinenud tunni eest 1,60 EUR(koos k/m-ga), mille tasumine toimub hiljemalt sõiduki tagastamisel.

 

2. ARVELDUSED

2.1. Rentnik tasub ettemaksuna Rendileandjale kokkulepitud renditasu ja pandi (nõudmisel) enne Sõiduki üleandmist (Lepingu pikendamisel enne esialgse tagastusaja kättejõudmist). Lõplik panditasu tasaarveldus toimub Sõiduki tagastamisel ja ülevaatusel, kus võimalike probleemide korral lepitakse kokku summa ja tasumisviis.

2.2. Kui Rentnik hilineb mõne lepingujärgse summa maksmisega, lisandub iga viivitatud päeva eest Rendileandjale 0,25% tähtaegselt maksmata summast. Viivist arvestatakse vastavale maksmispäevale järgnevast päevast kuni tegeliku maksmise päevani (kaasa arvatud).

2.3. Kui isik või organisatsioon, kes on märgitud maksjana, ei maksa renditasu või ei täida muid tema vastu Lepingu või seaduse alusel esitatud nõudeid, vastutab renditasu ja selliste nõuete eest isik, kes on alla kirjutanud Lepingule. Esialgne puudujääv summa, kui selline peaks tekkima, arvestatakse maha pandi tasust .

 

3. RENTNIKU KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1. Rentnik kasutab Sõidukit ainult Lepingus kokkulepitud riikides ning vastavalt Sõiduki valmistajatehase kasutusjuhendile.

3.2. Rentnik varustab Sõidukit omal kulul rendiperioodil kütuse, vajadusel ka õli, jahutusvedeliku ja aknapesuvedelikuga. Valesti tangitud kütusest tekkinud kahju korvab rentnik.

3.3. Rentnik on kohustatud hoolitsema Sõiduki eest heaperemehelikult ja informeerima rendileandjat tekkinud vigadest esimesel võimalusel ja kõrvaldama tekkinud vead või tagastama sõiduki. Tehnilise rikke korral katkestama sõitmise vea kõrvaldamiseni. Sõiduki sõidukõlbmatuks muutumisel välismaal kohustub rentnik Sõiduki transportima Eesti piirini omal kulul.

3.4. Rentnik kohustub mitte andma Sõiduki juhtimist üle kolmandale isikule, v.a. lisajuhile, kes on rendilepingusse märgitud, olles ise sõidukis.

3.5. Rentnik kohustub Sõidukit mitte kasutama taksoteenuse osutamiseks, autospordiks, sõiduks jäärajal, pukseerimiseks või muul eesmärgil, mis ei vasta Sõiduki otsesele otstarbele.

3.6 Rentnik kohustub sõidukit mitte juhtima vastavat juhtimisõigust omamata, joobes, väsinuna ega ravimite mõju all.

3.7. Rentnik kohustub mitte suitsetama ja mitte lubama teisi suitsetada Sõidukis.

3.8. Rentnik kohustub järgima liikluseeskirju, vastasel juhul aga tasuma kõik Sõidukiga seotud trahvid, mis esitatakse aja kohta, millal Sõiduk oli Rentniku kasutuses. Juhul kui trahv esitatakse eelpoolnimetatud aja kohta peale lõpparve tasumist, on rendileandjal nõuda trahvisumma sisse Rentnikult.

3.9. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest või mistahes tekkinud kahju tekkimisel on rentnik kohustatud esimesel võimalusel informeerima rendileandjat. Rentnik kannab kahjud ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutus).

3.10. Rentnik vastutab täielikult kõikide sõidukist kadunud, vigastatud või purunenud detailide või lisavarustuse eest.

3.11. Rentniku poolt sõiduki hülgamisel tasub Rentnik rendileandjale leppetrahvi Sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.

3.12. Kahju tekkimise juhtumist Rendileandja teavitamata jätmisel tasub rentnik rendileandjale kahju eelse seisundi taastamise kolmekordse hüvitise.

3.13. Rentnik kohustub rendileandjale tasuma kõik kulutused, mis tekivad seoses tema poolt rendilepingu täitmata jätmisega.

 

4. RENDILEANDJA VASTUTUS

4.1. Rendileandja vastutab Sõiduki kindlustamise eest liikluskindlustusega. Liikluskindlustuse tasu sisaldub rendihinnas. Väljaspool rendiperioodi hoiab Rendileandja Sõiduki töökorras ja teostab Sõiduki korralised hooldused.

4.2. Rendileandja ei vastuta Sõiduki rikkest tuleneva kulu, kahju ega saamata jäänud tulu eest.

4.3. Rendileandja kohustub rikke korral varustama klienti teise sõidukiga vaba sõiduki olemasolul.

 

5. TOIMIMINE RIKKE, ÕNNETUSE VÕI VARGUSE KORRAL

5.1. Rentnik informeerib Rendileandjat koheselt Sõiduki rikkest, vargusest, röövist, õnnetusest või muust sündmusest, mis seab ohtu Rendileandja vara ja täidab Rendileandja korraldusi, muuhulgas koostab õnnetuse puhul koheselt avariiskeemi.

5.2. Rentnik informeerib koheselt politseid Sõiduki vargusest, röövist ja õnnetusest ja esindab suhtes politseiga Rendileandja  huve, kuni Rendileandja vabastab Rentniku sellest kohustusest.

5.3. Varguse puhul on Rentnik kohustatud esitama Rendileandjale kõik tema kasutuses olnud Sõiduki võtmed ja dokumendid.

 

6. LEPINGU KEHTIVUS JA  VAIDLUSTE LAHENDAMINE

6.1. Leping jõustub allakirjutamisest ja lõpeb Lepingu tingimuste nõuetekohasel täitmisel kõigi osapoolte poolt.

6.2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema poole nõusolekul, mille kohta vormistatakse kirjalik Lepingu muutmise kokkulepe.

6.3. Rendileandjal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui ilmneb, et Rentnik ei täida või ei suuda täita Lepingu tingimusi, kahjustab Sõidukit või Rendileandjat, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid või seab ohtu enda või teiste isikute turvalisuse.

6.4. Poolte vahelised lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel, selle ebaõnnestumisel aga Harju Maakohtus.